Skip to main content
Thumbnail for Eilean Uaine Thiriodh: Beatha, Òrain agus Ceòl Ethel NicChaluim = The green Isle of Tiree

Eilean Uaine Thiriodh: Beatha, Òrain agus Ceòl Ethel NicChaluim = The green Isle of Tiree

Bennett, Margaret2014
Books
Ann an 1942 chaidh Ethel NicChaluim a ghluasad à taigh dhilleachdan ann an Glaschu a dh’Eilean Thiriodh far an do dh’fhàs i fileanta sa Ghàidhlig agus far an do shùigh i pailteas dualchais. Chaidh an ceòl agus an t-seinn a bh’ innte gu nàdarra a bhrosnachadh, agus rinn i ceòl agus òrain ann an Gàidhlig is ann am Beurla.Ged a bhios luchd-ciùil ainmeil a’ cluich nam pìosan aice, cha deach an obair thùsail aice fhoillseachadh no a chur fo chòraichean. ’S e eachdraidh a beatha, a tha inntinneach agus drùidhteach, cuide ris na h-òrain agus ris a’ cheòl aice, cuspair leabhair agus CD, a tha cuideachd ag amas air taic a chur ris a’ Ghàidhlig agus cuideachadh le bhith a’ gleidheadh dualchas na Gàidhlig ann an ceòl is ann an òrain.
Imprint:
Ochtertyre : Grace Note Publications, 2014.
Collation:
224 p. + CD : ill., music ; 22 cm.
ISBN:
9781907676499 (pbk)190767649X (pbk)
Language:
English
View my active saved list
0 items in my active saved list